Privacyverklaring

De Liefdespraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

De Liefdespraktijk is gevestigd aan de Oranjestraat 6, 9717 GB te Groningen.

Telefoon: 06-41452027
E-mail: info@deliefdespraktijk.nl
Contactpersoon: Wilma Postma

Welke persoonsgegevens verwerkt De Liefdespraktijk?

De Liefdespraktijk verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van de dienstverlening en/of omdat je de gegevens aan ons verstrekt. Sommige gegevens zijn noodzakelijk, andere gegevens zijn wenselijk om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
– Gegevens over jouw activiteiten op de website

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt De Liefdespraktijk?

De Liefdespraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jou:

– Gegevens over jouw welzijn die je verstrekt tijdens coaching en/of workshops

Waarom verzamelt De Liefdespraktijk persoonsgegevens?

De Liefdespraktijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met een aantal doelen:

– Informeren over de dienstverlening
– Afhandelen van jouw betalingen
– Verzenden van een nieuwsbrief
– Contact met je op te nemen om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren
– Het analyseren van jouw activiteiten op de website, om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De Liefdespraktijk bewaart jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om je te voorzien van de dienstverlening die wij met elkaar overeengekomen zijn. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), vanwege de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Met wie deelt De Liefdespraktijk persoonsgegevens?

De Liefdespraktijk deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden voor de uitvoering van een overeenkomst of als daar door jou toestemming voor is gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die De Liefdespraktijk gebruikt

De Liefdespraktijk maakt gebruikt van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Met behulp van cookies verzamelt De Liefdespraktijk onder andere de volgende informatie: IP-adres dat wordt gebruikt om jouw computer met het internet te verbinden waarbij de laatste octet is gemaskeerd, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem en het platform dat je gebruikt om verbinding te maken, het cookie-nummer, de delen van de site die je bezoekt of waar je naar gezocht hebt, de url’s van de site via welke je de site van De Liefdespraktijk hebt bezocht en via welke pagina’s je de site hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum. Dit is niet traceerbaar naar persoonsgegevens. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende acties zijn van toepassing op het gebruik van jouw gegevens door De Liefdespraktijk: gebruikt Google Analytics-Cookies; heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-Cookies.

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Als het gaat om jouw persoonsgegevens, heb jij als klant een aantal rechten. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Liefdespraktijk. Je hebt tevens het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar: info@deliefdespraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt De Liefdespraktijk je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), paspoort/identiteitsnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op jouw verzoek.

De Liefdespraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt De Liefdespraktijk persoonsgegevens?

De Liefdespraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@deliefdespraktijk.nl.